Maarakennustyöt sekä talonrakennus- ja mittaustöitä kerrostaloon, Asunto Oy Aittatie 13

On yksi esimerkki kerrostalotyömaista, joissa Kestorakennus Oy on vastannut maarakennustöistä ja siihen liittyvistä mittaustöistä. Tässä tapauksessa työhön sisältyi myös muita rakennustöitä. Kohde rakennettiin vanhan asutuksen yhteyteen ja mukailee olemassa olevaa tyyliä. Tämä oli otettava huomioon muun muassa vesikaton muodossa, jonka puutöistä Kestorakennus vastasi.

Asiakkaan näkökulma: ”Sovitusti sovittuun aikaan.”

Aittatie 13 oli kerrostalokohde Helsingissä, jossa on 19 asuntoa. Kestorakennus teki sinne maarakennustyöt, sokkeliasennuksen ja vesikaton puutyöt. He hoitivat työt aina sovitusti ja sovittuun aikaan sekä oikeilla tarkoitukseen sopivilla resursseilla. Saimmekin Kestorakennuksen ansiosta kirittyä perustus- ja maarakennusaikataulua.

Vastaava rakennusmestari Rauno Rastiola

Rakennus Lankinen Oy

Tiedot

KOHDE

Kerrostalo, 19 asuntoa

TILAAJA

Rakennus Lankinen Oy

KOKO

1 119 kem2, 4 343 m3

RAKENNUSAIKA

2019–2020

URAKKAOSUUS

Maarakennus ja siihen liittyvät mittaukset, rakennustöitä

Kuvagalleria