Rivitalojen maanrakennustyöt ja siihen liittyvät mittaustyöt, Alppikylä 3

Toteutettiin vaiheittain kolmen vuoden aikana siten, että joka vuosi rakennettiin kolme rivitaloa. Kestorakennus Oy vastasi kaikissa taloissa maarakennustöistä ja niihin liittyvistä mittauksista. Tällaisessa hankkeessa aikataulutus ja työjärjestys sekä niissä pysyminen oli erityisen tärkeää, jotta työt etenivät sujuvasti. Tämä koski myös maarakennustöitä, jotta talonrakennustyöt pääsivät alkamaan aina ajallaan. Tiivis yhteistyötä rakennuttajan ja muiden rakentajien kanssa oli välttämätöntä.

Erityisen kohteesta tekivät sisäpihat, joiden ympärille rakennukset tehtiin. Koska tilaa oli vähän, tarvittiin tavallistakin huolellisempaa etukäteissuunnittelua ja työskentelyä – ja tietenkin ammattitaitoa, jota Kestorakennuksen työntekijät pääsivät tässä kohteessa näyttämään.

Asiakkaan näkökulma: ”Uskallan suositella.”

Rakennutimme Helsinkiin Alppikylään kaikkiaan noin 60 asuntoa käsittävän rivitalokohteen. Kohde oli suhteellisen haastava ahtaiden atrium-tyylisten sisäpihojen vuoksi. Kun Kestorakennuksen porukka oli päässyt maarakentamisessa alkuun, meille paljastui nopeasti, että sovituista asioista pidetään kiinni ja töitä tehdään todella ammattimaisin ottein. Hommat hoidettiin nykyaikaisella kalustolla, ja miehet tiesivät mitä tehdä. Uskallan suositella Kestorakennusta vaativaankin kohteeseen.

Mikko Moilanen

Movira Oy

Tiedot

KOHDE

Yhteensä 9 rivitaloa, noin 60 asuntoa

TILAAJA

Moviran Oy

RAKENNUSAIKA

2017–2019

URAKKA OSUUS

Maarakennus ja siihen liittyvät mittaukset